MNålet er ikke en rettslig prosess, men å løse saken best mulig for klienten.N

Når vi bistår privatpersoner er målet alltid å løse saken så rasjonelt som mulig.
Vi arbeider særlig innenfor følgende rettsområder for privatpersoner:

 

 • Familie- og barnerett - felleseieskifter, samvær, fast bosted og foreldreansvar, farskap og bidrag.
   
 • Arverett - skifte av dødsbo, testamenter, arvepakter og fremtidsfullmakter.
   
 • Kontraktsrett - utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger, krav om prisavslag, heving og erstatning.
   
 • Forsikringsrett - krav  etter personforsikring eller eiendomsforsikring. Krav mot motpartens forsikringsselskap, som eksempelvis ved eierskifteforsikring. 
   
 • Erstatningsrett - ulike krav etter tap og skade, pasientskadeerstatning m.v.
   
 • Fast eiendom og bolig - kontrakt og oppgjør, mangler ved bolig, rettighetstvister, byggetillatelse og regulering
   
 • Bistandsadvokat - bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
 • Pensjons- og trygderettigheter - privat og offentlig pensjon, uførepensjon
 • Utlendingsrett - familiegjenforening, oppholdstillatelser og asyl (tjenestekonsesjon) 

 

 

 

Telefon: 

71 25 25 25

 

Epost: 

[email protected]

 

 

Vi bistår privatpersoner med råd, forhandlinger og prosedyre for retten.