Velkommen til Bakken Urdshals Advokater MNA !

 

Bakken Urdshals Advokater MNA ble etablert i 2018. Vi har kontorer i Roseby Vest i Molde og i Nesset Næringshage i Eidsvågen.   

Vi arbeider innenfor mange saksområder, men har spesielt mange saker for privatpersoner innenfor barn- familie og arv, forsikring og erstatning, samt mangler ved eiendom og eiendomsoverdragelser. Se for øvrig mer om hvilke områder vi arbeider innenfor under fanene ovenfor.

Vårt overordnede mål er å gi juridisk bistand av høy kvalitet til en fornuftig pris

Det er enkel og kostnadsfri parkering ved våre lokaler.
 

Vårt overordnede mål i alle saker er å gi juridisk bistand av høy kvalitet til en fornuftig pris. For nærmere informasjon om hvilke fagområder vi arbeider innenfor se under fanene for privatpersoner og bedrifter ovenfor


Vårt overordnede mål i alle saker er å gi juridisk bistand av høy kvalitet til en fornuftig pris. For nærmere informasjon om hvilke fagområder vi arbeider innenfor se under fanene for privatpersoner og bedrifter ovenfor.  

Vårt overordnede mål i alle saker er å gi juridisk bistand av høy kvalitet til en fornuftig pris. For nærmere informasjon om hvilke fagområder vi arbeider innenfor se under fanene for privatpersoner og bedrifter ovenfor.