Advokat Thomas Urdshals

Advokatbevilling 2009. Arbeider særlig innenfor fagområdene barne- og familierett, arverett, kontraktsrett, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og konkurs. Bred erfaring fra advokatvirksomhet. Har tidligere arbeidet hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helsetilsynet og Advokatfirmaet Øverbø & Standal DA. 

Mob: 473 09 892 - E-post: [email protected] - Org.nr. 998 255 961MVA


Advokat Beathe Bakken

Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen, 2009. Advokatbevilling 2012. Egen advokatpraksis fra 2015. 

Konsesjon til å drive eiendomsmegling. Erfaring fra fagområder innen blant annet fast eiendom, herunder omsetning av fast eiendom, avtalerett, konkurs, familierett, arverett og erstatningsrett.

Mob: 950 24 662 - E-post: [email protected] - Org.nr. 919 021 756MVA