Vi bistår bedrifter innenfor en rekke sentrale fagområder:

 • Kontraktsrett - kontrakter og kontraktsforhandlinger, tvister med tilknytning til kontrakter om prisavslag, heving og erstatning på kontraktsrettslig grunnlag
 • Fast eiendom og byggesak - kontrakt og oppgjør, rettigheter, prisavslag, retting eller heving på grunn av feil og mangler, byggetillatelse og regulering, ekspropriasjon
 • Forsikring - krav etter skade på eiendom eller person, ansvarsforsikring m.v.
 • Erstatningsrett - krav om erstatning etter påført tap, skade på ting eller person, driftstap m.v.
 • Arbeidsrett - oppsigelse, avskjed, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
 • Utlendingsrett - oppholdstillatelser, statsborgerskap, familiegjenforening og asyl 
 • Immateriell rett - varemerker (figurmerker, ordmerker osv), opphavsrett
 •  

  bostyreroppdrag og rådgivning

  Konkurs - 
 •  

  Telefon: 

  71 25 25 25

   

  Epost: 

  [email protected]

   

  Bakken Urdshals advokater MNA bistår mindre bedrifter innenfor mange rettsområder, med råd, avtaler, forhandlinger og prosedyre. Vi har som mål å gi juridisk bistand av høy kvalitet til en fornuftig pris.