Normal pris pr time er kr 1300 - 1500 eks.mva (kr 1625 - 1875 inkl. mva) for private og kr 1500 - 1800 eks.mva. for bedrifter.
 

Vi har fokus på forutsigbarhet for våre klienter, både når det gjelder pris og prosessrisiko. Veiledende priser pr time effektivt fagmessig arbeid. Hvilken timepris som gjelder for oppdraget avtales ved oppstart og fremgår av oppdragsbekreftelse. 

 

Rettshjelpsforsikring:

Rettshjelpsforsikring inngår gjerne i en innbo- eller boligforsikring. Gi oss kopi av dine forsikringsavtaler eller oppgi selskap og polisenummer så undersøker vi om bistanden kan være dekket under forsikring. Det påløper normalt en egenandel. Størrelsen på egenandelen varierer etter selskap/vilkår.

Fri rettshjelp - fritt rettsråd og fri sakførsel:

Vi påtar oss jevnlig oppdrag under ordningen med fri rettshjelp. Fri rettshjelp innvilges i visse sakstyper og kan være behovsprøvd ut fra inntekt.  I saker som er behovsprøvd ligger inntektsgrensen pr. 2019 på en brutto inntekt på kr 246 000 for enslige og kr 269.000 for samboere og ektefeller. Man kan heller ikke ha formue på over kr 100 000. Det kan søkes om unntak fra inntekts- og formuesgrensene, men det er ikke kurant å få unntak. Det påløper en egenandel. 

Ta kontakt med oss om du er usikker på om din sak er dekket under ordningen. 

Telefon: 

71 25 25 25

 

Epost: 

[email protected]