MNålet er ikke en rettslig prosess, men å løse saken best mulig for klienten.N

Når vi bistår privatpersoner er målet alltid å løse saken så rasjonelt som mulig. Vi arbeider særlig innenfor følgende rettsområder for privatpersoner:

 • Familie- og barnerett - felleseieskifter, samvær, fast bosted og foreldreansvar, farskap og bidrag.
 • Arverett - skifte av dødsbo, testamenter, arvepakter og fremtidsfullmakter.
 • Kontraktsrett - utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger, krav om prisavslag, heving og erstatning.
 • Forsikringsrett - krav  etter personforsikring eller eiendomsforsikring. Krav mot motpartens forsikringsselskap, som eksempelvis ved eierskifteforsikring. 
 • Erstatningsrett - ulike krav etter tap og skade, pasientskadeerstatning m.v.
 • Fast eiendom og bolig - kontrakt og oppgjør, mangler ved bolig, rettighetstvister, byggetillatelse og regulering
 • Bistandsadvokat - bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
 • Pensjons- og trygderettigheter - privat og offentlig pensjon, uførepensjon
 • Utlendingsrett - familiegjenforening, oppholdstillatelser og asyl (tjenestekonsesjon) 

 •  

  Telefon: 

  71 25 25 25

   

  Epost: 

  [email protected]

   

   

  Vi bistår privatpersoner med råd, forhandlinger og prosedyre for retten.