MNålet er ikke en rettslig prosess, men å løse saken best mulig for klienten.N

Når vi bistår privatpersoner er målet alltid å løse saken så rasjonelt som mulig. Vi arbeider særlig innenfor følgende rettsområder for privatpersoner:

  • Familie- og barnerett - felleseieskifter, samvær, fast bosted og foreldreansvar, farskap og bidrag.
  • Arverett - skifte av dødsbo, testamenter, arvepakter og fremtidsfullmakter.
  • Kontraktsrett - utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger, krav om prisavslag, heving og erstatning.
  • Forsikringsrett - krav  etter personforsikring eller eiendomsforsikring. Krav mot motpartens forsikringsselskap, som eksempelvis ved eierskifteforsikring. 
  • Erstatningsrett - ulike krav etter tap og skade, pasientskadeerstatning m.v.
  • Fast eiendom og bolig - kontrakt og oppgjør, mangler ved bolig, rettighetstvister, byggetillatelse og regulering
  • Bistandsadvokat - bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
  • Pensjons- og trygderettigheter - privat og offentlig pensjon, uførepensjon
  • Utlendingsrett - familiegjenforening, oppholdstillatelser og asyl (tjenestekonsesjon)