Velkommen til bakken urdshals advokater !                                             
 ris


Vi arbeider innenfor en rekke sentrale fagområder, herunder særlig:


  • Familie- og barnerett - felleseieskifter, barnefordeling (samvær, fast bosted og foreldreansvar), farskap og bidrag m.v.
  • Arverett - skifte av dødsbo, bostyreroppdrag, testamenter, arvepakter og fremtidsfullmakter.
  • Kontraktsrett - utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger, krav om prisavslag, heving og erstatning.
  • Forsikringsrett - krav  etter personforsikring eller eiendomsforsikring. Krav mot motpartens forsikringsselskap, som eksempelvis ved eierskifteforsikring. 
  • Erstatningsrett - krav etter påført tap og skade, pasientskadeerstatning m.v.
  • Fast eiendom og bolig - kontrakt og oppgjør, tvister vedrørende rettigheter over fast eiendom og mangler ved bolig, byggetillatelse og regulering
  • Bistandsadvokat - bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
  • Pensjons- og trygderettigheter - privat og offentlig pensjon, uførepensjon
  • Utlendingsrett - familiegjenforening, oppholdstillatelser og asyl (tjenestekonsesjon)